Terapia SI

$ 80zł

Spotkanie
  • 50 minut
  • dedykowana sala SI
  • certyfikowany terapeuta
Rezerwuj

Diagnoza ustna

$ 300zł

4 Spotkania
  • Trzy spotkania – wywiad i badania
  • Jedno spotkanie – omówienie
  • Bez opisu
Rezerwuj

Diagnoza

$ 400zł

4 Spotkania
  • Trzy spotkania – wywiad i badania
  • Jedno spotkanie – omówienie
  • Opis
Rezerwuj

Od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem regularnej terapii integracji sensorycznej należy wykonać diagnozę. Do terapii przyjmujemy też dzieci z diagnozą opisową wykonaną w innych centrach SI. W takim przypadku warunkiem rozpoczęcia terapii jest dostarczenie diagnozy opisowej. Zajęcia terapii SI odbywają się cotygodniowo.

Upusty

W przypadku zakupienia od 4 do 10  zajęć terapii SI z góry, cena terapii objęta jest upustem 5%. W przypadku zakupu 11 lub więcej zajęć terapii SI z góry, cena terapii objęta jest 10% upustem.