Marzena Godlewska-Kokot

„Kiedy terapeuta wykonuje swoją pracę efektywnie i dziecko angażuje swój cały układ nerwowy cały proces wygląda jak zwykła zabawa” J. Ayers

Studia Pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Studia podyplomowe Integracji Sensorycznej, Warszawa
Studia podyplomowe Logopedia Kliniczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Szkolenie uprawniające do diagnozowania i prowadzenia treningu opartego na ćwiczeniach ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg Sheila Dobie OBE
Konferencja Dziecko- Terapeuta- Rodzic
Szkolenie trenerskie I (pierwszego stopnia) uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci Smyko- Multisensoryka
Warsztat „Trauma rozwojowa , relacyjna, i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”.
Szkolenie ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blyth oparty o integracje  odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą INPP.
Warsztat terapeutyczny „Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie funkcjonowania odruchów neurologicznych oraz ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym, Sposoby oddziaływań terapeutycznych”
Kurs potwierdzający kompetencje do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych
Szkolenie zaawansowane uprawniające do pracy kartami „Milowe”
Szkolenie z monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej
Warsztaty szkoleniowe praktyczne na temat” Wczesna interwencja i wspomaganie w rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”, prowadzonyy przez dr Teresę Kaczan
Warsztat terapeutyczny „Dziecko z posturalnym obniżonym napięciem mięśniowym- formy pracy terapeutycznej” w oparciu o koncepcje neurorozwojowe, wg autorki programu Izabeli Gallety
Kurs „Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”
Kurs”Problemy diagnozy procesów diagnozy integracji sensorycznej wg modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna w postępowaniu terapeutycznym. Oba kursy  prowadzone przez Magdalenę Okrzasę.
Szkolenie „Terapia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” prowadzone przez mgr Annę Lichnowską
Szkolenie ” Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz 1, prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych
Szkolenie „Zaburzenie rozumienia, strategie wspierające”, prowadzone przez Agatę Gładowicz -Bojarską.
Szkolenie „Pierwsze kroku w AAC. Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się” mgr Paulina Gałczyńska
Szkolenie „Koty za płoty” – terapia logopedyczna Małego Dziecka z deficytem uwagi” prowadzone przez Joannę Wójtowicz-Pałasz
Webinar”Skiatoskopia- podstawowe zagadnienia” prowadzone przez Barbarę Pakułę
Szkolenie „Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy” Prowadzonym przez Justynę Pietrzak
Szkolenie „Seplenienie międzyzębowe -diagnoza,metody korelcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego” oraz „”Głoski [l] i [l’] oraz [f] [v] – diagnoza i terapia logopedyczna”mgr Beata Nedwidek
Szkolenie „Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna”prowadzone przez mgr Aleksandrę Rosińską
Warsztaty ” Metody wywoływania głosek” prowadzone przez mgr Renatę Bronisz
Szkolenie „Diagnoza logopedyczna w przedszkolu”prowadzone przez mgr Beatę Białas
Szkolenie „Zaburzenie czucia głębokiego . Obraz dziecka oraz terapia z wykorzystaniem wybranych terapii manulanych” prowadzone przez Ewę Bartelmus
Stała słuchaczka webinarów między innymi Pani Joanny Wójtowicz Pałasz, Oli Charęzińskiej, Karoliny Zienkiewicz, Oli Rosińskiej a także dr Iwony Palickiej

Webinary, między innymi:

„Model diagnostyczny i terapeutyczny w diagnostyce APD” Formuła rekomendowana przez zespół ekspertów powołany przy Fundacji Bonum Commune
„Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej”
„Staw skroniowo- żuchwowy w postępowaniu logopedycznym ”
„Organizacja Pracy Logopedy”
” Praksja, dyspraksja, apraksja”
Obecnie studentka Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną

Karolina Wolska

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak

Czynna nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i
Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu. Terapeutka integracji sensorycznej – studia podyplomowe z
Integracji Sensorycznej i Psychomotoryki we Wrocławiu.
Ukończone kursy i szkolenia:
„Ręka na warsztat – terapia ręki w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi”
„Psychomotoryka empowermentu” – psychomotoryczne wspieranie rozwoju dzieci, zajęcia
ogólnorozwojowe, ruchowe dla dzieci
„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program
Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej
gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” – prowadzenie zajęć grupowych metodą INPP
„Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi.
Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym”
„TUS – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – kurs potwierdzający kompetencje do
prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych
„Kurs dobrego animatora zabaw z dziećmi”
Webinary, między innymi:
„Różnicowanie zaburzeń układu dotykowego. Układ dotykowy analizowany pod kątem
neurologicznym i psychologicznym. Obraz dziecka z zaburzeniami taktylnymi”
„Rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem
Downa – wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutycznej”
„Obniżone napięcie mięśniowe okiem terapeuty SI i logopedy”
„Przychodzi ADHD do doktora – obraz kliniczny zespołu hiperkinetycznego okiem praktyka”
„Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym”

Karolina Wolska

Sara Urbanek

Wykształcenie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kierunek Fizjoterapia

 

Kursy i szkolenia

Kurs Terapia Integracji Sensorycznej

Kurs Terapia Integracji Sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu

Kurs Terapia multisensoryczna z językiem migowym

Kurs Wady postawy u dzieci i młodzieży

Kurs Psychomotoryka Empowermentu

Kurs Terapia EEG Biofeedback

Kurs Terapia ręki

Kurs Niemowlęta – wizyta patronażowa

Kurs PNF Podstawowy

Kurs Kinematic Taping

Kurs Leczenie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Kurs Trening wibracyjny jako wspomaganie terapii neurorozwojowej

Szkolenie Komunikacja alternatywna i wspomagająca we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Szkolenie Joga jako innowacyjna metoda pracy wspierająca rozwój psychofizyczny dzieci

Szkolenie Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w pediatrii

Szkolenie Niemowlęta badanie – założenia wizyty patronażowej

Szkolenie Fizjoterapia w chorobach rzadkich

Aleksandra Duńka

Jestem psychologiem oraz terapeutą integracji sensorycznej.  Posiadam również uprawnienia trenera umiejętności społecznych, trenera zajęć marki Sensoplastyka®. Na codzień pracuję jako psycholog z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera).

W swojej pracy stawiam na podążanie za dzieckiem. Z moich zawodowych obserwacji wynika, iż wówczas jesteśmy w stanie wypracować najlepsze efekty. Zawsze staram się bazować na zasobach dziecka i na tej podstawie pracować nad jego trudnościami. Ważnym elementem mojej pracy jest zbudowanie pozytywnej relacji terapeutycznej z podopiecznymi oraz ich opiekunami.

Studia Psychologiczne na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu – specjalność: psychologia sądowa oraz psychologia kliniczna,

Studia podyplomowe „Integracja sensoryczna i Psychomotoryka”, Dolnośląską Szkoła Wyższa we Wrocławiu,

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologa”, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego z siedzibą we Wrocławiu.

Dodatkowe wybrane kursy i szkolenia:

„Terapia ręki w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi”,

„AAC w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów w spektrum autyzmu”,

„Trener I stopnia zajęć marki Sensoplastyka®”,

„Trening Umiejętności Społecznych”,

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”,

„Psychomotoryka Empowermentu©”,

„Rozwód, rozpad rodziny i strata – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie”,

„Procedury w procesie interwencyjnym wobec przemocy”,

„Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży.”

Joanna Sawska

Jestem pedagogiem oraz terapeutką integracji sensorycznej i bilateralnej. Posiadam
certyfikat terapeutki ręki i psychomotoryki empowermentu.
Od lat pracuję w przedszkolu jako nauczycielka, gdzie na co dzień staram się wspierać
harmonijny rozwój moich podopiecznych. Jestem nauczycielem dyplomowanym, ale moja
przygoda z dziećmi zaczęła się wiele lat wcześniej jako wychowawca na koloniach.
Z doświadczenia wiem, że do każdego dziecka jest klucz. Dlatego w swojej pracy
stawiam na podążanie za potrzebami dziecka, obserwacji oraz dobór ćwiczeń i zadań tak,
aby nie kojarzyły się dziecku tylko z nudną pracą, ale z przygodą i zabawą, która czasem
może być na początku trudna. Pracując z dziećmi, wspieram je w odkrywaniu swoich
możliwości i przekraczaniu swoich granic i wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

Wykształcenie:
Dolnośląska Szkoła Wyższa Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia
magisterskie.
Dolnośląska Szkoła Wyższa – Integracja Sensoryczna i psychomotoryka – studia
podyplomowe
Wybrane szkolenia i kursy:
Bilateralna Integracja Program Indywidualny
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny
Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz
ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
Psychomotoryka empowermentu
Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza terapia masaż
Trening bazowych funkcji słuchowych – dobrze słyszę
Logorytmika – ruch słuch słowo
Trening Umiejętności Społecznych
Sensoplastyka
Treningu Kreatywnego Wczesnego Rozwoju
BareFOOT™ Body&Mind Integration
Kontakt – czyli uważna komunikacja z dzieckiem
Edukacja przez ruch

Anna Aksamit

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Ukończyła studia magisterskie z biologii specjalność mikrobiologia
Ukończyła studia podyplomowe Integracja Sensoryczna w Centrum SI w Warszawie i uzyskała
uprawnienia terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej
Ukończyła szkolenie z terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż i
uzyskała tytuł Terapeuta Ręki.
Brała udział w Konferencji i warsztatach "Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu w pracy terapeuty Integracji Sensorycznej"
Ukończyła multimedialny kurs dla terapeutów SI.
Prywatnie mama dwóch nastoletnich synów, w tym jednego z zaburzeniami integracji sensorycznej.