Marzena Godlewska-Kokot

„Kiedy terapeuta wykonuje swoją pracę efektywnie i dziecko angażuje swój cały układ nerwowy cały proces wygląda jak zwykła zabawa” J. Ayers

Studia Pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Studia podyplomowe Integracji Sensorycznej, Warszawa
Studia podyplomowe Logopedia Kliniczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Szkolenie uprawniające do diagnozowania i prowadzenia treningu opartego na ćwiczeniach ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg Sheila Dobie OBE
Konferencja Dziecko- Terapeuta- Rodzic
Szkolenie trenerskie I (pierwszego stopnia) uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci Smyko- Multisensoryka
Warsztat „Trauma rozwojowa , relacyjna, i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”.
Szkolenie ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blyth oparty o integracje  odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą INPP.
Warsztat terapeutyczny „Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie funkcjonowania odruchów neurologicznych oraz ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym, Sposoby oddziaływań terapeutycznych”
Kurs potwierdzający kompetencje do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych
Szkolenie zaawansowane uprawniające do pracy kartami „Milowe”
Szkolenie z monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej
Warsztaty szkoleniowe praktyczne na temat” Wczesna interwencja i wspomaganie w rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”, prowadzonyy przez dr Teresę Kaczan
Warsztat terapeutyczny „Dziecko z posturalnym obniżonym napięciem mięśniowym- formy pracy terapeutycznej” w oparciu o koncepcje neurorozwojowe, wg autorki programu Izabeli Gallety
Kurs „Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”
Kurs”Problemy diagnozy procesów diagnozy integracji sensorycznej wg modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna w postępowaniu terapeutycznym. Oba kursy  prowadzone przez Magdalenę Okrzasę.
Szkolenie „Terapia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” prowadzone przez mgr Annę Lichnowską
Szkolenie ” Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz 1, prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych
Szkolenie „Zaburzenie rozumienia, strategie wspierające”, prowadzone przez Agatę Gładowicz -Bojarską.
Szkolenie „Pierwsze kroku w AAC. Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się” mgr Paulina Gałczyńska
Szkolenie „Koty za płoty” – terapia logopedyczna Małego Dziecka z deficytem uwagi” prowadzone przez Joannę Wójtowicz-Pałasz
Webinar”Skiatoskopia- podstawowe zagadnienia” prowadzone przez Barbarę Pakułę
Szkolenie „Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy” Prowadzonym przez Justynę Pietrzak
Szkolenie „Seplenienie międzyzębowe -diagnoza,metody korelcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego” oraz „”Głoski [l] i [l’] oraz [f] [v] – diagnoza i terapia logopedyczna”mgr Beata Nedwidek
Szkolenie „Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna”prowadzone przez mgr Aleksandrę Rosińską
Warsztaty ” Metody wywoływania głosek” prowadzone przez mgr Renatę Bronisz
Szkolenie „Diagnoza logopedyczna w przedszkolu”prowadzone przez mgr Beatę Białas
Szkolenie „Zaburzenie czucia głębokiego . Obraz dziecka oraz terapia z wykorzystaniem wybranych terapii manulanych” prowadzone przez Ewę Bartelmus
Stała słuchaczka webinarów między innymi Pani Joanny Wójtowicz Pałasz, Oli Charęzińskiej, Karoliny Zienkiewicz, Oli Rosińskiej a także dr Iwony Palickiej

Webinary, między innymi:

„Model diagnostyczny i terapeutyczny w diagnostyce APD” Formuła rekomendowana przez zespół ekspertów powołany przy Fundacji Bonum Commune
„Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej”
„Staw skroniowo- żuchwowy w postępowaniu logopedycznym ”
„Organizacja Pracy Logopedy”
” Praksja, dyspraksja, apraksja”
Obecnie studentka Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną

Monika Drozdek

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego 

Studia licencjackie: pedagogika opiekuńcza z terapią 

Studia magisterskie: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna 

Studia podyplomowe Integracji Sensorycznej, Warszawa

Szkolenia:

Bilateralna Integracja Program Szkolny- prowadzone przez Agnieszka M. Samuś 

Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania

Dziecko z zaburzoną więzią i traumą nadużyć

Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania 

 

kurs:

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE  I stopnia

 Terapia rodzin w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

 „Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego

środowiska rodzinnego” wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” edycja 2017r.

„Strata i żałoba – jak wspierać osoby po śmierci bliskich?”

Przemoc wobec dzieci / osób z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ– aspekty prawne”.

Wymierne korzyści z prawidłowej diagnozy FASD

Konferencje:

Konferencja Naukowa „Jakość życia w niepłodności”

„FASD w perspektywie medycznej, psychologicznej i edukacyjnej”

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzeństwo i jego odsłony”.

WSPOMAGANIE I LECZENIE CZYNNOŚCIOWE  OBSZARU OROFACJALNEGO 

Webinarum

O związku traumy wczesnodziecięcej z uzależnieniem

Zachowania trudne w wieku żłobkowym i przedszkolnym 

Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka 

Praca psychoterapeutyczna z dzieckiem po traumie

Rozregulowany umysł, cierpiące ciało- terapia traumy metodą Somatic Experiencing 

Wspieranie rozwoju dzieci wysoko wrażliwych