Marzena Godlewska-Kokot

“Kiedy terapeuta wykonuje swoją pracę efektywnie i dziecko angażuje swój cały układ nerwowy cały proces wygląda jak zwykła zabawa” J. Ayers

Studia Pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Studia podyplomowe Integracji Sensorycznej, Warszawa
Studia podyplomowe Logopedia Kliniczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Szkolenie uprawniające do diagnozowania i prowadzenia treningu opartego na ćwiczeniach ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg Sheila Dobie OBE
Konferencja Dziecko- Terapeuta- Rodzic
Szkolenie trenerskie I (pierwszego stopnia) uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci Smyko- Multisensoryka
Warsztat “Trauma rozwojowa , relacyjna, i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”.
Szkolenie ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blyth oparty o integracje  odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą INPP.
Warsztat terapeutyczny “Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie funkcjonowania odruchów neurologicznych oraz ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym, Sposoby oddziaływań terapeutycznych”
Kurs potwierdzający kompetencje do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych
Szkolenie zaawansowane uprawniające do pracy kartami “Milowe”
Szkolenie z monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej
Warsztaty szkoleniowe praktyczne na temat” Wczesna interwencja i wspomaganie w rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”, prowadzonyy przez dr Teresę Kaczan
Warsztat terapeutyczny “Dziecko z posturalnym obniżonym napięciem mięśniowym- formy pracy terapeutycznej” w oparciu o koncepcje neurorozwojowe, wg autorki programu Izabeli Gallety
Kurs “Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”
Kurs”Problemy diagnozy procesów diagnozy integracji sensorycznej wg modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna w postępowaniu terapeutycznym. Oba kursy  prowadzone przez Magdalenę Okrzasę.
Szkolenie “Terapia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” prowadzone przez mgr Annę Lichnowską
Szkolenie ” Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz 1, prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych
Szkolenie “Zaburzenie rozumienia, strategie wspierające”, prowadzone przez Agatę Gładowicz -Bojarską.
Szkolenie “Pierwsze kroku w AAC. Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się” mgr Paulina Gałczyńska
Szkolenie „Koty za płoty” – terapia logopedyczna Małego Dziecka z deficytem uwagi” prowadzone przez Joannę Wójtowicz-Pałasz
Webinar”Skiatoskopia- podstawowe zagadnienia” prowadzone przez Barbarę Pakułę
Szkolenie “Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy” Prowadzonym przez Justynę Pietrzak
Szkolenie “Seplenienie międzyzębowe -diagnoza,metody korelcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego” oraz “”Głoski [l] i [l’] oraz [f] [v] – diagnoza i terapia logopedyczna”mgr Beata Nedwidek
Szkolenie “Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna”prowadzone przez mgr Aleksandrę Rosińską
Warsztaty ” Metody wywoływania głosek” prowadzone przez mgr Renatę Bronisz
Szkolenie “Diagnoza logopedyczna w przedszkolu”prowadzone przez mgr Beatę Białas
Szkolenie “Zaburzenie czucia głębokiego . Obraz dziecka oraz terapia z wykorzystaniem wybranych terapii manulanych” prowadzone przez Ewę Bartelmus
Stała słuchaczka webinarów między innymi Pani Joanny Wójtowicz Pałasz, Oli Charęzińskiej, Karoliny Zienkiewicz, Oli Rosińskiej a także dr Iwony Palickiej

Webinary, między innymi:

“Model diagnostyczny i terapeutyczny w diagnostyce APD” Formuła rekomendowana przez zespół ekspertów powołany przy Fundacji Bonum Commune
“Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej”
“Staw skroniowo- żuchwowy w postępowaniu logopedycznym ”
“Organizacja Pracy Logopedy”
” Praksja, dyspraksja, apraksja”
Obecnie studentka Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną

Edyta Abramska

“Mierząc się z przeszkodą człowiek poznaje siebie” Antoine de Saint-Exupéry

Fizjoterapeuta, Pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Pedagog specjalny

Terapeuta ręki I i II stopnia
Terapeuta ręki
Trener grafomotoryki
Kinesio Taping
I stopień Veroniki Sherborne
Kurs oceny napięcia mięśniowego w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi.
Warsztaty z TUS
Konferencja SI
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń na zdrowy kręgosłup
Program grupowy INPP
Wieloletni instruktor Aktywnej Rehabilitacji- uszkodzenia rdzenia kręgowego
Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych
Sensomotoryk- uprawnienie do diagnozy i planowania
Liczne szkolenia SI

– Postępowanie z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze,
– Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
– Dziecko z Adhd w przedszkolu i szkole
– Praca z uczniem szczególnie zdolnym.
– Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej
– Wpływ elektroniki na prawidłowy rozwój dzieci w kontekście zaburzeń Integracji Sensorycznej
– Integracja Sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawności
– Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera
– Zaburzenia Si u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym
– Przyczyny powstawania zachowań niepożądanych
– Wybiórczość pokarmowa
– Wpływ zaburzeń Si na rozwój mowy- znaczenie motorycznej i polisensorycznej stymulacji do uzyskania najlepszych efektów w funkcjonowaniu dziecka
– Przetrwałe odruchy neurologiczne-czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka
– Objawy zaburzeń sensorycznych- wzrok, słuch, dotyk
– Jak wspomagać rozwój dziecka w motoryce małej
– Praksja i dyspraksja etc….

Joanna Miśta

“Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania” Janusz Korczak

Pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny.
Studia licencjackie, kierunek Pedagogika wczesnoszkolna i
wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Wrocławskim.
Studia magisterskie, kierunek Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Dziecka z psychomotoryką na Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
Terapia Integracji Sensorycznej I° – neurobiologiczne podstawy
Integracji Sensorycznej
Terapia Integracji Sensorycznej II° – tytuł terapeuty Integracji
Sensorycznej
Terapia ręki I i II°
Cykl szkoleń “Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem
ćwiczeń na zdrowy kręgosłup
Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata