Marzena Godlewska-Kokot

“Kiedy terapeuta wykonuje swoją pracę efektywnie i dziecko angażuje swój cały układ nerwowy cały proces wygląda jak zwykła zabawa” J. Ayers

Studia Pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Studia podyplomowe Integracji Sensorycznej, Warszawa
Studia podyplomowe Logopedia Kliniczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Szkolenie uprawniające do diagnozowania i prowadzenia treningu opartego na ćwiczeniach ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg Sheila Dobie OBE
Konferencja Dziecko- Terapeuta- Rodzic
Szkolenie trenerskie I (pierwszego stopnia) uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci Smyko- Multisensoryka
Warsztat “Trauma rozwojowa , relacyjna, i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”.
Szkolenie ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blyth oparty o integracje  odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą INPP.
Warsztat terapeutyczny “Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie funkcjonowania odruchów neurologicznych oraz ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym, Sposoby oddziaływań terapeutycznych”
Kurs potwierdzający kompetencje do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych
Szkolenie zaawansowane uprawniające do pracy kartami “Milowe”
Szkolenie z monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej
Warsztaty szkoleniowe praktyczne na temat” Wczesna interwencja i wspomaganie w rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”, prowadzonyy przez dr Teresę Kaczan
Warsztat terapeutyczny “Dziecko z posturalnym obniżonym napięciem mięśniowym- formy pracy terapeutycznej” w oparciu o koncepcje neurorozwojowe, wg autorki programu Izabeli Gallety
Kurs “Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”
Kurs”Problemy diagnozy procesów diagnozy integracji sensorycznej wg modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna w postępowaniu terapeutycznym. Oba kursy  prowadzone przez Magdalenę Okrzasę.
Szkolenie “Terapia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” prowadzone przez mgr Annę Lichnowską
Szkolenie ” Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz 1, prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych
Szkolenie “Zaburzenie rozumienia, strategie wspierające”, prowadzone przez Agatę Gładowicz -Bojarską.
Szkolenie “Pierwsze kroku w AAC. Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się” mgr Paulina Gałczyńska
Szkolenie „Koty za płoty” – terapia logopedyczna Małego Dziecka z deficytem uwagi” prowadzone przez Joannę Wójtowicz-Pałasz
Webinar”Skiatoskopia- podstawowe zagadnienia” prowadzone przez Barbarę Pakułę
Szkolenie “Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy” Prowadzonym przez Justynę Pietrzak
Szkolenie “Seplenienie międzyzębowe -diagnoza,metody korelcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego” oraz “”Głoski [l] i [l’] oraz [f] [v] – diagnoza i terapia logopedyczna”mgr Beata Nedwidek
Szkolenie “Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna”prowadzone przez mgr Aleksandrę Rosińską
Warsztaty ” Metody wywoływania głosek” prowadzone przez mgr Renatę Bronisz
Szkolenie “Diagnoza logopedyczna w przedszkolu”prowadzone przez mgr Beatę Białas
Szkolenie “Zaburzenie czucia głębokiego . Obraz dziecka oraz terapia z wykorzystaniem wybranych terapii manulanych” prowadzone przez Ewę Bartelmus
Stała słuchaczka webinarów między innymi Pani Joanny Wójtowicz Pałasz, Oli Charęzińskiej, Karoliny Zienkiewicz, Oli Rosińskiej a także dr Iwony Palickiej

Webinary, między innymi:

“Model diagnostyczny i terapeutyczny w diagnostyce APD” Formuła rekomendowana przez zespół ekspertów powołany przy Fundacji Bonum Commune
“Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej”
“Staw skroniowo- żuchwowy w postępowaniu logopedycznym ”
“Organizacja Pracy Logopedy”
” Praksja, dyspraksja, apraksja”
Obecnie studentka Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną

Karolina Wolska

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

Czynna nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu. Terapeutka integracji sensorycznej – studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej i Psychomotoryki we Wrocławiu.
Ukończone kursy i szkolenia:
• „Ręka na warsztat – terapia ręki w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi”
• „Psychomotoryka empowermentu” – psychomotoryczne wspieranie rozwoju dzieci, zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe dla dzieci
• „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” – prowadzenie zajęć grupowych metodą INPP
• „Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym”
• „TUS – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – kurs potwierdzający kompetencje do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych
• „Kurs dobrego animatora zabaw z dziećmi”
Webinary, między innymi:
• „Różnicowanie zaburzeń układu dotykowego. Układ dotykowy analizowany pod kątem neurologicznym i psychologicznym. Obraz dziecka z zaburzeniami taktylnymi”
• „Rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa – wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutycznej”
• „Obniżone napięcie mięśniowe okiem terapeuty SI i logopedy”
• „Przychodzi ADHD do doktora – obraz kliniczny zespołu hiperkinetycznego okiem praktyka”
• „Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym”

Karolina Wolska
Izabela Kretek

Izabela Kretek

“Kiedy dołączamy do dzieci w świecie zabawy, otwieramy drzwi do ich życia wewnętrznego i spotykamy się z nimi serce w serce” L.J. Cohen

Terapia Integracji Sensorycznej – kurs I i IIst
Fizjoterapia – studia licencjackie i magisterskie
Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika – kurs
Kinesiotaping – kurs
Masaż bańką chińską – kurs
Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – kurs Ist
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – kurs, Icz.
Liczne warsztaty i szkolenia, m.in.:
– program rozwoju komunikacji MAKATON, poziom I
– ogólnopolski program KRAINA MUZYKI, cz. II
– ADHD – jak sobie radzić z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową
– pedagogika zabawy w edukacji artystycznej
– zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej
– wady postawy u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym
– obraz dziecka z mutyzmem wybiórczym
– stymulowanie rozwoju mowy u dzieci żłobkowych i przedszkolnych
– integracja sensoryczna z elementami terapii ręki
– gry i zabawy sensoryczne
– plastykosensoryka
– samodzielność dziecka z ASD
– zabawy stymulujące rozwój zmysłów u przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym
– uczenie się a integracja sensoryczna
– rozwój senso-motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym
– jak opornego zachęcić do zabawy?
– zabawa wspierająca rozwój