Terapia i diagnostyka Integracji Sensorycznej

Integracją sensoryczną nazywamy prawidłową organizację bodźców sensorycznych otrzymywanych ze zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, równowagi lub czucia ruchu. Deficyty rozwoju umiejętności integracji sensorycznej skutkują zaburzeniami psychoruchowymi i utrudniają dziecku prawidłowe funkcjonowanie.

W Centrum Terapii i Diagnostyki Sentis oferujemy:

  • Diagnozę Integracji Sensorycznej (3 50 minutowe sesje z dzieckiem + 50 minutowe omówienie)
  • Opis diagnozy
  • Terapię Integracji Sensorycznej (cotygodniowe 50 minutowe sesje)

Logopedia i neurologopedia dziecięca

Logopedia dziecięca to specjalizacja logopedii, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem trudności w mowie i komunikacji u dzieci. Pomagamy małym pacjentom rozwijać umiejętności wymowy, rozumienia języka oraz komunikacji interpersonalnej, wspierając ich rozwój lingwistyczny.

Neurologopedia dziecięca to dziedzina logopedii, która koncentruje się na trudnościach komunikacyjnych wynikających z zaburzeń neurologicznych u dzieci. W Centrum Terapii Sentis pomagamy dzieciom z np. autyzmem czy zaburzeniami rozwojowymi rozwijać umiejętności komunikacyjne i adaptacyjne, dostosowując terapie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Fizjoterapia dziecięca

Fizjoterapia dziecięca to dziedzina rehabilitacji, która koncentruje się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń ruchowych, wad postawy oraz problemów motorycznych u dzieci. Jednym z istotnych elementów fizjoterapii dziecięcej jest gimnastyka korekcyjna, która polega na stosowaniu specjalnych ćwiczeń i technik, mających na celu poprawę postawy, równowagi oraz koordynacji ruchowej u dzieci.

Specjaliści w tej dziedzinie pomagają małym pacjentom rozwijać sprawność fizyczną, poprawiać jakość ruchu oraz korygować ewentualne wady postawy. Gimnastyka korekcyjna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i odgrywa istotną rolę w procesie rehabilitacji, wspierając zdrowy rozwój motoryczny w okresie dziecięcym.

Psychologia dziecięca

Psychologia dziecięca zajmuje się badaniem i zrozumieniem rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego dzieci od niemowlęctwa do okresu dorosłości. Badamy procesy poznawcze, emocje, relacje społeczne oraz zachowania dzieci, pomagając rodzicom i opiekunom zrozumieć i wspierać rozwijające się dzieci w zdrowy i odpowiedni sposób.

W ramach psychologii dziecięcej zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem problemów emocjonalnych i zachowawczych u dzieci, takich jak lęki, depresja czy zaburzenia zachowania. Działamy także jako doradcy rodzinni, pomagając rodzinom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi i konfliktami w relacjach rodzic-dziecko.

Terapia ręki

Terapia ręki dla dzieci to ważna forma wsparcia, która pomaga rozwinąć umiejętności manualne, czyli związane z używaniem dłoni i palców u najmłodszych pacjentów. Dzięki zabawom i specjalnym ćwiczeniom, terapia ręki pomaga poprawić precyzję i siłę małych rączek, co jest kluczowe w codziennych czynnościach, takich jak pisanie, ubieranie się czy jedzenie. Dodatkowo, terapeuci pomagają kontrolować napięcie mięśniowe, co wpływa na prawidłową postawę dłoni i nadgarstka oraz pozwala na lepsze wykonywanie bardziej wymagających zadań manualnych. To wszystko ma znaczenie zarówno w życiu codziennym, jak i w procesie nauki, dlatego terapia ręki jest istotna dla rozwoju i samodzielności dzieci.